O naszej akcji

Rozbudowa naszego Domu

 

 

 

Rozbudowa w Łopiennie

Drugie Skrzydło

Drugie Skrzydło to akcja zbiórkowa, która ma jeden cel – rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie o drugie skrzydło budynku. To w nim będzie się odbywać rehabilitacja i rozwijanie samodzielności Podopiecznych. To dla nas olbrzymi koszt, bo całość prac wyceniono na 2.500.000 zł.

Dlaczego rehabilitacja urasta do rangi anielskiego skrzydła?

W rehabilitacji liczy się efekt. Rehabilitacja sama w sobie jest trudna zarówno dla Podopiecznego, jak i rehabilitanta. To codzienne zmaganie się z ograniczeniami swoich mięśni i głowy, która podpowiada, żeby się poddać, odpuścić. W tym zmaganiu liczyć się efekt – samodzielnie umyte zęby, samodzielny spacer korytarzami Domu czy wypicie herbaty nie rozlewając jej i trzymając kubek w jednej ręce.

Jednak, żeby do samej rehabilitacji doszło, potrzebne jest coś więcej niż pieniądze na opłacenie czasu i wiedzy rehabilitanta oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Na początku musi być poczucie bezpieczeństwa, więź i doświadczanie miłości. Bez tego żadne dziecko nie otworzy się na godziny bólu dziś, by walczyć o sprawność, która nie przyjdzie jutro, lecz za wiele miesięcy. To jest proces.

Wiemy, że pierwsze skrzydło jest już zadbane i otoczone troską. Siostry elżbietanki, opiekunowie i terapeuci zapewniają spokój, miłość i dobro w Domu. Jednak największą trudnością, z jaką każdego dnia się zmagamy, to dostępność rehabilitacji. Każdy z naszych Podopiecznych wymaga regularnych ćwiczeń, aby zapewnić maksymalną szansę na rozwój lub utrzymać dotychczasowy poziom sprawności (aby nie dopuścić do regresu). Aby dotrzeć na rehabilitację, przebywamy łącznie tysiące kilometrów rocznie. Z takich dojazdów korzysta jednak zaledwie kilka osób z 49, które są z nami dzisiaj.

Rozbudowa w Łopiennie

Podaruj Skrzydło

Drugie Skrzydło to akcja zbiórkowa, która ma jeden cel – rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie o drugie skrzydło budynku. To w nim będzie się odbywać rehabilitacja i rozwijanie samodzielności Podopiecznych. To dla nas olbrzymi koszt, bo całość prac wyceniono na 2.500.000 zł.

Co chcemy zrobić?

Rozbudować Dom w Łopiennie! Przed nami dwa elementy: budowa w pełni wyposażonych sal rehabilitacyjnych oraz nadbudowa piętra, aby stworzyć więcej miejsc dla nowych podopiecznych – żeby pomagać więcej, lepiej, skuteczniej. Dzięki tej inwestycji kolejne osoby z niepełnosprawnościami otrzymają opiekę i pomoc w każdym możliwym zakresie na miejscu, w Łopiennie, bez konieczności pokonywania wielu kilometrów, aby odbyć ćwiczenia rehabilitacyjne. To oszczędzi także trudnych wyborów, który z Podopiecznych ma skorzystać z rehabilitacji zewnętrznej (ze względu na ograniczenia logistyczne i finansowe nie możemy udzielić jej na zewnątrz wszystkim naszym potrzebującym, a wewnątrz mamy zbyt skromne warunki – mała sala do ćwiczeń, brak fizykoterapii i innych niezbędnych udogodnień).

Na co zbieramy w I etapie
  1. Stan zerowy
  2. Stan surowy
  3. Stan wykończeniowy
  4. Elewacja i podjazd
  5. Prace dodatkowe
  6. Instalacje

Suma 737.198,56 zł