Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystywaniu plików cookie

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Nadziei (dalej: Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei, Stowarzyszenie, my) z siedzibą w Łopiennie 119, 62-213 w Łopiennie. Współadministratorem danych osobowych opisanych w tym dokumencie jest Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@usmiechnadziei.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Jeżeli chcesz skontaktować się w sprawie danych osobowych, możesz to zrobić za pośrednictwem adresu  kontakt@usmiechnadziei.org

W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy dane osobowe w Stowarzyszeniu. Prezentujemy również, jakie dane gromadzimy i wyjaśniamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jak długo przechowujemy. Poinformujemy również w tym dokumencie, jakie masz prawa, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Większość z nich przechowujemy w formie elektronicznej – na wynajętym serwerze, komputerach biurowych, w telefonach służbowych. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Stowarzyszenie i podmioty współpracujące z nami. Są to przede wszystkim systemy do zarządzania relacjami i kontaktami (CRM), system obsługi poczty elektronicznej, chmura do przechowywania plików. Część danych przetwarzamy i przechowujemy w wersji papierowej.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe przekazujemy do przetworzenia podmiotom, z którymi współpracujemy, które są odpowiedzialne za m.in.:

  • obsługę informatyczną Stowarzyszenia, w tym hosting danych (Fundacja Star of life, Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.);

Wszystkie te podmioty działają na podstawie umów powierzenia danych i zobowiązane są do ochrony danych osobowych. Korzystamy również z rozwiązań IT, których serwery znajdują się poza Polską i Unią Europejską (tzw. kraje trzecie). Do takich rozwiązań należy Google Analytics (Google Inc.), MailerLite. Jednakże zapewniamy, że stosują oni wymagane prawem zabezpieczenia, by móc zadbać o Twoją prywatność i poufność danych. W trosce o to zawarliśmy umowy powierzenia danych lub w ramach regulaminów usług, firmy te zobowiązały się do przestrzegania Unijnych przepisów. Dane te chroni również Tarcza Prywatności. Więcej o tym możesz znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=9zL-hKc-ImI i tutaj https://policies.google.com/privacy/frameworks

W przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym, firmom kurierskim oraz brokerom usług na podstawie regulaminów usług.

Niektóre sytuacje wymagają przekazania danych innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji przedsięwzięcia lub projektu). O każdej sytuacji zawsze wcześniej Ciebie powiadomimy.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Każdy, którego dane przetwarzamy ma prawo do dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. przesyłania podziękowań osobom wspierających nas darowizną, przekazującym 1% podatku oraz adresatom notatek i informacji prasowych), mogą zgłosić sprzeciw, informując, że nie życzą sobie kontaktu z naszej strony.

Część danych przetwarzamy, by móc spełnić umowę, którą zawarliśmy. Część umów (np. wysyłka zamówionego wcześniej newslettera lub innych materiałów) można rozwiązać w każdej chwili (np. klikając w odpowiedni link). Innego rodzaju umowy (np. umowy darowizny) można rozwiązać na podstawie tej umowy lub zapisów w innych przepisach prawnych. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody – taką zgodę można wycofać w każdej chwili. W przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody – dane możemy również, na Twoje żądanie przenieść do innego przetwarzającego, którego wskażesz.

Jeżeli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa, możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli jednak zauważysz jakiś problem, prośmy, abyś skontaktował się również z nami. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas priorytet, chcemy jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeżeli popełnimy gdzieś błąd – chcemy go jak najszybciej naprawić.

Dlaczego przetwarzamy dane? Jakie dane przetwarzamy?

Dane użytkowników korzystających ze stron internetowych należących do Stowarzyszenia.

Poprzez nasze strony internetowe zbieramy dane w takim zakresie, jakim jest to niezbędne do utrzymania sprawnego działania funkcjonalności strony, zarządzania nimi oraz analizowania skuteczności prowadzonej komunikacji.

Nasze narzędzie do generowania statystyk (Google Analytics) zbiera przy pomocy plików cookie: adres IP (w postaci anonimowej, lecz nasz administrator ma dostęp do pełnego adresu IP zapisanego w logach serwera), typ urządzenia, z którego się łączysz, system operacyjny, nazwę domeny, z której łączysz się z naszą stroną, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), rozdzielczość ekranu, informacja o treści i stronach, które były odczytywane na naszej stronie przez Ciebie.

Zbierane przez nas dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Możesz korzystać ze strony zupełnie anonimowo – rejestracja nie jest konieczna. Nieraz musimy poprosić Ciebie o identyfikację, gdyż niektóre czynności po prostu tego wymagają, np. przekazywanie darowizny czy zgłoszenie do newslettera.

Informacje opublikowane na naszych stronach oraz dane statystyczne przechowujemy przez cały okres działalności Stowarzyszenia.

Informacje zawarte powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do stron prowadzonych przez Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei. Nie odpowiadamy za polityki bezpieczeństwa i prywatności w innych stronach internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie.

Dane subskrybentów newsletterów, list mailingowych

Przetwarzamy imiona, nazwiska i adresy e-mail subskrybentów newslettera Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei oraz list mailingowych w celu wysłania zamówionych informacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania umowy.

W naszych mailingach wykorzystujemy techniki pozwalające na zbieranie informacji o ilości otwarcia korespondencji, dostarczalności oraz klikalność. Analizujemy jednak zbiorcze informacje, a nie aktywność pojedynczych subskrybentów.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrybcji, klikając w link rezygnacji w stopce wiadomości. Znajduje się tam także link do rezygnacji ze wszystkich list mailingowych.

Dane subskrybentów, którzy zrezygnowali z prenumeraty są przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. przekazanie darowizny, rezygnacja z newslettera, udział lub rejestracja w wydarzeniu, który wymaga rejestracji, kontakt e-mail). Jeżeli chcesz, żebyśmy usunęli wcześniej informację o Twojej subskrybcji – skontaktuj się z nami: kontakt@usmiechnadziei.org

Dane Darczyńców i osób nas wspierających

Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei możesz wspierać finansowo oraz rzeczowo. Darowizny pieniężne możesz przekazać przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności Dotpay oraz system PayPal obsługujący płatności online a także za pośrednictwem kart płatniczych, na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub wyodrębniony na rzecz akcji charytatywnej, którą Stowarzyszenie prowadzi,.

Gdy przekazujesz nam darowiznę za pośrednictwem przelewu bezpośredniego na rachunek bankowy to przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank czyli: imię, nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres, tytuł przelewu. Jest to niezbędne do wykonania umowy darowizny i wypełnienia obowiązków, które ciążą na nas (m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Jeżeli podasz dane w tytule przelewu (np. adres e-mail) będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania Tobie podziękowania za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Kilka razy w roku (nie więcej jednak jak 4 razy) wysyłamy Darczyńcom np.  podziękowania za wsparcie Stowarzyszenia, podsumowanie, na co wydaliśmy pieniądze, a także materiały o Stowarzyszeniu. Jeżeli nie chcesz takiej formy kontaktu z naszej strony, prosimy o umieszczenie w tytule przelewu „Nie chcę korespondencji”. Możesz też wysłać swój sprzeciw na adres: kontakt@usmiechnadziei.org Możemy też przekierować korespondencję na inny adres niż na przelewie lub kontaktować się z Tobą w wersji elektronicznej – w takiej sytuacji wpisz swój adres e-mail w tytule przelewu lub skontaktuj się z nami.

Gdy przekazujesz nam darowiznę za pomocą platfomy Dotpay lub PayPal prosimy o podanie imienia, nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie do odliczenia darowizny od podatku lub zwrócić wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do obsługi płatności przez platformę oraz system CRM. Jest to niezbędne by zrealizować umowę darowizny oraz wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne. Podanie danych jest  dobrowolne, ale wymagane do przekazania darowizny. Możesz również przekazać nam dodatkowe dane takie jak adres korespondencyjny. Adres e-mail oraz adres korespondencyjny (jeżeli nam podasz) posłuży nam do potwierdzenia wykonania przelewu oraz podziękowania za udzielone wsparcie. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań – zaznacz odpowiednie pole w formularzu darowizny (jeżeli jest dostępne) lub skontaktuj się z nami: kontakt@usmiechnadziei.org

Dane osób, które przekazują nam wsparcie przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. przekazanie darowizny, rezygnacja z newslettera, udział lub rejestracja w wydarzeniu, który wymaga rejestracji, kontakt e-mail).

Dane osób kontaktujących się z nami poprzez e-mail, telefon, listownie lub osobiście

Osoby, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, SMS-owo, listownie, również przekazują nam swoje dane. Dane te przetwarzany na mocy uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, zgłoszonego problemu, w celu związanym z treścią komunikacji lub nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te obejmować mogą: imiona, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne informacje zawarte w treści komunikatów. Podanie danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celu zarządzania relacjami oraz archiwizacyjnym do końca działalności Stowarzyszenia. Wyjątkiem od zasady są informacje o wrażliwym charakterze, w szczególności zgłoszenia spraw, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu sprawy.

Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszych stron, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Jak używamy plików cookie?

Strony należące do Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei wykorzystują ciasteczka w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisów za pomocą Google Analytics.

Wypełnianie formularzy i przekazanie darowizny za pośrednictwem naszej strony może pozostawiać ciasteczka w celu zapewnienia funkcjonalności formularzy, zapisaniu informacji o wypełnieniu formularza, akceptacji informacji o cookie itp.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org.  Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 14.01.2019r.