Regulamin darowizn

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Kampania fundraisingowa pn. „Drugie Skrzydło” jest prowadzona na rzecz rozbudowy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łopiennie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech (62-213 Łopienno 119, KRS 0000300244). Darczyńcą kampanii „Drugie Skrzydło” może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Stowarzyszenia, w tytule wpisując „Darowizna – Drugie Skrzydło” oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Przelewy24 lub PayPal. 

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby – za pośrednictwem strony internetowej przez system płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto przelewem tradycyjnym.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei 62-213 Łopienno 119 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@usmiechnadziei.org . W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa. 

1. Strona internetowa www.drugieskrzydlo.pl jest prowadzona przez: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Nadziei 62-213 Łopienno 119 , tel: 698 78 24 87 e-mail: kontakt@usmiechnadziei.org NIP: 7842407697 REGON: 300819587 KRS: 0000300244 

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności: a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei, b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Przelewy24 Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy 24 lub PayPal. 

3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Uśmiech Nadziei. 

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Stowarzyszenia dostępnej na stronie www.usmiechnadziei.org 

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej www.drugieskrzydlo.pl 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Dom w Łopiennie

Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei”

s. Weronika
Maciejewska

Dyrektor Domu w Łopiennie

zdjęcie Siostra Weronika

Maria
Brzozowska

(Kopaszewska)

Sternik Drugiego Skrzydła

dav
Przewiń na górę