O nas

O Domu, Misji i Stowarzyszeniu
Zaczęło się w 1935

Dom
a Stowarzyszenie

 

Nasz Dom

Jeśli negatywny stereotyp o Domach Pomocy Społecznej, nie znalazł do tej pory odpowiednich kontrargumentów to zapraszamy do Łopienna… w podróż pełną miłości, zrozumienia i wsparcia, gdzie Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie czują rodzinną atmosferę, a goście odkrywają na twarzach uśmiech.

Każdego dnia Siostry Elżbietanki wraz z opiekunami budują i wzmacniają w Podopiecznych poczucie godności i własnej wartości, dając szansę rozwoju intelektualnego i fizycznego.

 

Gdy coś staje na drodze do realizacji misji pomocy Podopiecznym naszego Domu
do akcji wkracza…:

Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei – działa, aby wspierać działalność Domu oraz zmieniać świat osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi na lepszy. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia udało się przeprowadzić kilkanaście projektów wspierających Podopiecznych, zakupić kamizelkę drenażową wartą ponad 30.000 zł ratującą życie Kingi, zorganizować setki wydarzeń integracyjnych i charytatywnych. Pomoc Stowarzyszenia dla Domu jest jak słońce dla kwiatów – Podopieczni mogą pielęgnować swoje piękno poprzez dodatkowe formy wsparcia i opieki, o które Stowarzyszenie z powodzeniem uzupełnia działalność Domu.

Wszyscy razem – w Domu i w Stowarzyszeniu wierzymy, że chcieć to móc, kochać i dawać szczęście innym.

Podopiecznych

LATA DOŚWIADCZEŃ DOMU

RODZINA

Misja

Wszyscy razem

w Domu i w Stowarzyszeniu wierzymy, że chcieć to: móc, kochać i dawać szczęście innym.

Stowarzyszenie

Uśmiech Nadziei

KRS 0000300244 (1% podatku przeznaczamy na pomoc Domowi w Łopiennie)

62-213 Łopienno 119
Tel. 698 78 24 87
www.usmiechnadziei.org
facebook.com/usmiechnadziei
instagram: usmiech_nadziei